CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY
TUYỂN DỤNG 2019

Date: 26/09/2019 | Admin

Căn cứ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa LILAMA 69-2 cần tuyển dụng số lượng lớn công nhân kỹ thuật, lao động phổ [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Date: 14/07/2019 | admin

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 MS liên tục tuyển dụng. [...]

Công ty cổ phần Lilama 69-2ms liên tục tuyển dụng kỹ sư, công nhân nhân kỹ thuật, thợ lắp máy, thợ điện, thợ ống, gia công chế tạo, thợ cắt hơi, thợ hàn, vận hành xe - máy.