CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 14/07/2019 | admin

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 MS liên tục tuyển dụng. [...]

Chế tạo cầu trục 50 tấn cho công ty Vinfast

Ngày đăng: 14/07/2019 |

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Chế tạo, lắp đặt bồn bể áp lực cao

Ngày đăng: 14/07/2019 | admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Gia công chế tạo, lắp đặt khung nhà các công trình công nghiệp

Ngày đăng: 13/07/2019 | admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Chế tạo, lắp đặt các thiết bị lọc bụi

Ngày đăng: 13/07/2019 | admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Tin tức hoạt động công ty Lilama 69 - 2ms

Tin tức hoạt động công ty Lilama 69 - 2ms Hải Phòng

Lilama 69-2ms Hải Phòng