CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY
TUYỂN DỤNG 2019

Ngày đăng: 26/09/2019 | Admin

Căn cứ yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa LILAMA 69-2 cần tuyển dụng số lượng lớn công nhân kỹ thuật, lao động phổ [...]

Lilama tiến hành thi công hoàn thiện các công trình năm 2019

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Lilama hòa lưới thành công tổ máy số 2 thủy điện Lai Châu.

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Công ty CP Lilama 69-2: Ký hợp đồng chế tạo nắp hầm hàng cho tàu 22.000 tấn

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Phát triển cơ khí xứng tầm - Kỳ cuối: Đòn bẩy chính sách

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Lilama 69-2: Chế tạo thiết bị xuất khẩu sang Hà Lan

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Dấu ấn Lilama 69-2 trên những tuyến cáp treo dài kỷ lục của đất nước

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam: Tổ chức Hội nghị người lao động thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Ký hợp đồng lắp đặt thiết bị cho Nhà máy thép Việt Nhật

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Lilama 69-2: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm năm 2019

Ngày đăng: 24/07/2019 | Admin

Sau hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lilama 69-2 đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành lắp máy trên phạm vi trong nước và quốc [...]

Tin tức hoạt động công ty Lilama 69 - 2ms

Tin tức hoạt động công ty Lilama 69 - 2ms Hải Phòng

Lilama 69-2ms Hải Phòng