CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY

Công ty Lilama 69-2 lắp đặt và sửa chữa công nghiệp, Kết cấu thép

Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa nhà máy công nghiệp Hải Phòng

Dịch vụ gia công chế tạo các sản phẩm phi tiêu chuẩn