CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY

Mục tiêu chất lượng

LILAMA 69-2 MS

 Cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ: “ Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng thuộc lĩnh vực Nhiệt điện, xi măng, lọc hóa dầu, cán thép, nhà máy công nghiệp, kết cấu cầu thép, khung dầm thép” thỏa mãn mục tiêu An toàn – Chất lượng – Hiệu quả - Tiến độ

  


Mục tiêu chất lượng công ty cổ phần Lilama 69-2 Hải Phòng

Giá trị cốt lõi của công ty cổ phần Lilama 69-2 Hải Phòng