CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lilama 69-2 MS tiến hành thi công lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình 1 và dự án điện gió Hòa Bình 2

Địa điểm dự án điện gió Hòa Bình 1: Bạc Liêu Offshore

Số lượng Turbine: 26

Công suất: 100MW

Địa điểm dự án điện gió Hòa Bình 2: Bạc Liêu Offshore

Số lượng Turbine: 13

Công suất: 50MW

Một số hình ảnh công trình:

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình

Lắp đặt thiết bị turbine gió dự án điện gió Hòa Bình