CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY

Lắp đặt lọc bụi, gia công lọc bụi, chế tạo lọc bụi lilama

Gia công chế tạo kết cấu thép, chế tạo lọc bụi 

Lắp đặt đường ống công nghệ, ống áp lực