CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY

Hồ sơ năng lực

LILAMA 69-2 MS sở hữu nguồn nhân lực gồm 336 CBCNV, Trong đó có 59 cán bộ công nhân viên quản lý gián tiếp năng động và chuyên nghiệp, 277 công nhân viên thi công trực tiếp lành nghề và sáng tạo. 


Hồ sơ năng lực công ty Lilama 69-2 ms

Sơ đồ tổ chức Lilama Hải Phòng

Sơ đồ tổ chức công ty Lilama 69-2 ms

Hồ sơ năng lực công ty Lilama 69-2 ms Hải Phòng