CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY
Nguồn nhân lực

Nguồn năng lực nhân sự LILAMA 69-2MS. Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các trương trình đào tạo nội bộ [...]

Máy móc, phương tiện thi công

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 MS được thành lập ngày 05 Tháng 07 Năm 2019 tiền thân là Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thuộc công ty cổ phần LILAMA [...]

Dự án đã và đang thi công

Ra đời từ năm 1961, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (Lilama 69-2) là một trong những thành viên mạnh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) [...]

Hồ sơ năng lực

Công ty Cổ phần Lilama 69-2ms (Lilama 69-2ms) là một trong những thành viên mạnh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) [...]

Thành tích đạt được

Ra đời từ năm 1961, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (Lilama 69-2) là một trong những thành viên mạnh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) [...]

Hồ sơ năng lực công ty Lilama 69 - 2MS

Hồ sơ năng lực công ty Lilama 69 - 2MS Hải Phòng

Hồ sơ năng lực Lilama 69-2MS