CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY
Thư ngỏ

LILAMA 69-2 MS Cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ: “ Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng thuộc lĩnh vực Nhiệt điện, xi măng, lọc [...]

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 MS được thành lập ngày 05 Tháng 07 Năm 2019 Tiền thân là xí nghiệp lăp máy và xuất nhập khẩu thuộc công ty cổ phần LILAMA [...]

Sơ đồ tổ chức

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 MS được thành lập ngày 05 Tháng 07 Năm 2019 tiền thân là Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thuộc công ty cổ phần LILAMA [...]

Mục tiêu chất lượng

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 MS được thành lập ngày 05 Tháng 07 Năm 2019 tiền thân là Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thuộc công ty cổ phần LILAMA [...]

Chính sách an toàn

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 MS được thành lập ngày 05 Tháng 07 Năm 2019 tiền thân là Xí nghiệp lắp máy và xuất nhập khẩu thuộc công ty cổ phần LILAMA [...]

dịch vụ sửa chữa

Công ty Lilama 69 - 2 MS

Công ty cổ phần Lilama 69 - 2MS Hải Phòng

Lilama 69-2MS

Trang web công ty cổ phần Lilama 69 - 2 Hải Phòng

Website công ty Lilama 69 - 2