CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA LILAMA 69-2
LILAMA 69-2 MS JOINT STOCK COMPANY

Gia công, chế tạo lắp đặt nhà máy xi măng Nam Sơn

Công ty cổ phần LILAMA 69-2MS Gia công chế tạo, lắp đặt nhà máy xi măng Nam Sơn. Cải tao thiết bị công nghệ nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker nhà máy xi măng Nam Sơn - Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

 

 

 

 

 

 

 


Lắp đặt nhà máy Xi Măng Nam Sơn. Dịch vụ sửa chữa

Sửa chữa xi măng Nam Sơn Lilama 69-2 ms

Gia công chế tạo thiết bị